II KLASYFIKACYJNY TURNIEJ SZACHOWY 1000-1250 - ?ÓD? 2013

Organizator: Szach-Centrum ?ód?

Miejsce: SP ul. Babickiego 15

Data: 06.04.2013

 

16.jpg07.jpg02.jpg04.jpg09.jpg15.jpg01.jpg05.jpg

 

 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ?ODZI SZKÓ? PODSTAWOWYCH

Organizator: ?ódzki Zwiazek Szachowy, SP ABiS

Miejsce: ul. Rzgowska 17a w ?odzi

Data: 28.05.2013

 

2013-05-28 11.16.21[1].jpg2013-05-28 10.20.41[1].jpg2013-05-28 11.16.59[1].jpg2013-05-28 11.17.44[1].jpg2013-05-28 10.24.49[1].jpg2013-05-28 10.21.11[1].jpg2013-05-28 10.24.11[1].jpg2013-05-28 12.57.09[1].jpg

 

 

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ?ÓDZKIEGO JUNIORÓW 2013

Organizator: ?ódzki Zwi?zek Szachowy

Miejsce: Soczewka O?rodek "Mazowsze"

Data: 29.0.20135 do 02.06.2013

 

 

 

06.jpg26.jpg20.jpg28.jpg27.jpg15.jpg01.jpg13.jpg18.jpg17.jpg

 

 

TURNIEJ O TYTU? MISTRZA SZKO?Y PODSTAWOWEJ NR 184

Organizator: Szko?a Podstawowa nr 184 w ?odzi

Miejsce: SP 184 ul. Syrenki 19a w ?odzi

Data: 15.06.2013

 

02.jpg04.jpg01.jpg03.jpg

 

 

OTWARTY TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA UNIEJÓW 2013

Organizator: Urzad Miasta w Uniejowie, Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej "Termy Uniejów" Sp. z o.o w Uniejowie, ?ódzki Zwi?zek Szachowy, Miejsko-Gminny O?rodek Kultury w Uniejowie

Miejsce: Sala Rycerska w Uniejowskim Zamku

Data: 29.06.2013

 

 

300_071_008[1].jpg300_071_021[1].jpg300_071_015[1].jpg300_071_025[1].jpg300_071_003[1].jpg300_071_019[1].jpg300_071_007[1].jpg300_071_002[1].jpg

 

 

25.06.2013 Zako?czenie roku szkolnego

 

07.jpg02.jpg04.jpg01.jpg03.jpg05.jpg08.jpg

 

 

 

SZACH-MAT.COM.PL 2013.